Kamionem po Evropě a ČR


Průběh přepravy od objednání po vyložení

Velmi často opakujeme, že doprava a s ní spojené starosti nesmí žádného našeho zákazníka zdržovat od jeho vlastní práce. Tomuto našemu přesvědčení odpovídá i celý průběh přepravy od objednání až po vyložení:

  1. Našemu dispečerovi zašlete poptávku s požadovanými parametry přepravy.
  2. Dispečer Vám obratem odešlete návrh řešení, ve které je specifikován způsob a průběh přepravy tak, aby doprava byla co nejlevnější, nejrychlejší a nejbezpečnější.
  3. Pokud s jeho návrhem souhlasíte, vystaví Vám Zasílatelský příkaz, což je dokument, ve kterém Vám všechny dohodnuté detaily potvrzuje.
  4. Pak následuje samotná přeprava. Nakládka ve stanovený čas, vykládka stejně tak.
  5. Po vykládce Vám dispečer předá smluvenou formou (SMS, telefonát, e-mail) informaci o řádném ukončení přepravy.
  6. Úplně nakonec Vám pošle (nejčastěji e-mailem) dokumenty z vykládky a vyúčtování přepravy přesně podle Zasílatelského příkazu.

Nic víc, nic míň. Vy napíšete jen jeden e-mail.

Více o silniční dopravě

Ještě nemáte svého spolehlivého autodopravce?

Disponujeme širokým a různorodým autoparkem. Dispečeři jsou Vám nepřetržitě k dispozici a pohyb našich aut sledují online. Naši řidiči jsou normálně komunikující civilizovaní lidé. Přepravujeme zboží na paletách, v kartonech, ve speciálních obalech, chemikálie, plechy, tiskoviny nebo i obrazy.

Více informací

Dodržování dohodnutých parametrů přeprav

Chápeme, že doprava je důležitý a časově náročný prvek v průběhu každého obchodního procesu. Smluvené časy nakládek a vykládek bezvýhradně dodržujeme. Každý zákazník se na 100% věnuje svojí práci, doprava je naše záležitost. Nezatěžujeme tedy zákazníka nad rámec nejnutnější komunikace.

Více informací